MIM VARIOGATE AVDELARE KORT 00287

  • Artnr: 703.0122

Beskrivning av artikel

Längd 75-100 x bredd 78 x höjd 55,5 cm

 

Vikt 10

 

Förpackningsstorlek 80 x 32 x 7 cm

 

VarioGate Avdelare är ett tillbehör till VarioGate.

 

Genom denna robusta och reglerbara avdelare säkras lasten för sidledes förflyttning i bagageutrymmet. Den är utformad för att stå emot last och tryck från sidorna. Vid kollision komprimeras VarioGate Avdelare i längdriktningen och neutraliserar på så sätt de uppkomna krafterna på ett effektivt sätt. Den finns i två storlekar som skiljer sig åt vad gäller djupet för att på så sätt passa till så många bilmodeller som möjligt. Den större har ett djup mellan 950–1300mm och den mindre mellan 750–1000mm.

 

VarioSystem är till för dig som sätter värde på din egen och passagerarnas säkerhet. Det gäller privatpersoner såväl som dig som använder fordon i ditt yrke och vill känna dig säker.

Med våra produkter får du ett säkert och fullgott skydd vid transporter i fordon. VarioSystem integreras och samverkar optimalt med den inbyggda krocksäkerhet du har i ditt fordon från tillverkaren. Du får den bästa transportsäkringen och de viktigaste funktionerna utan någon åverkan på er bil vid montage. Det finns många användningsområden och du kan bygga på med nya funktioner när behov uppstår. Systemet utökas successivt med nya tillbehör och funktioner.